الگوی افزایش وزن

الگوی افزایش وزن به اندازه افزایش وزن اهمیت دارد. از طرفی نكته ی قابل توجه این است كه میزان افزایش وزن در طول ماه های مختلف دوره ی بارداری یكسان نیست. به طور متوسط در سه ماهه اول كمترین مقدار و در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم بیشترین مقدار افزایش وزن وجود دارد. 

وزن گیری مناسب مادر در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری تضمین كننده سلامت مادر و جنین در دوران بارداری و سال های بعدی زندگی می باشد. وزن گیری مناسب در طول بارداری بر اساس یك برنامه غذایی متعادل و متنوع با استفاده از غذاهای متداول كه حاوی همه گروه های غذایی به تناسب نیاز در زمان های مختلف بارداری است، صورت می گیرد.

در صورتی كه تغذیه مادر باردار در دوران بارداری مناسب باشد، افزایش وزن روند مطلوبی خواهد داشت. وزن گیری ناكافی با كاهش رشد و تولد زودرس جنین ارتباط مستقیم دارد. نقص لوله عصبی در نوزادان مادران چاق بیشتر دیده می شود.

وزن گیری زیاد دوران بارداری در چاقی دوران كودكی و بیماری های متابولیك سال های بعد زندگی و نیز اضافه وزن و چاقی بعد از زایمان مادر نیز تأثیر دارد. توصیه های مربوط به افزایش وزن مطلوب دوران بارداری یكی از اقدامات اساسی در مراقبت های این دوران است كه باید در اولین مراجعه و پس از تأیید حاملگی مادر ارائه شود. مادران باردار در هر شرایط تغذیه ای كه باشند (كم وزن، طبیعی، دارای اضافه وزن و یا چاق) باید افزایش وزن مناسبی داشته باشند لازم است میزان افزایش وزن مادر باردار تحت نظر كاركنان بهداشتی، كارشناس تغذیه، ماما یا پزشك پایش شود.

با توجه به وضعیت تغذیه ای مادر قبل از بارداری كه ممكن است به صورت كم وزنی، وزن طبیعی، اضافه وزن و یا چاقی باشد، میزان افزایش وزن توصیه شده متفاوت است. لازم است هرگونه اصلاح وزن و بهبود وضع تغذیه ای مادر قبل از بارداری صورت گیرد. در بارداری های برنامه ریزی شده حداقل سه ماه قبل از بارداری وضعیت سلامت مادر باید ثبت شود. به طور كلی باید در نظر داشت كه هر مادر باردار فردی است با تاریخچه و نیازهای مخصوص به خود، بنابراین در كنترل وزن دوران بارداری به این نكته باید توجه شود.

مادر باردار در شروع بارداری باید از وزن خود آگاه باشد. سپس با مشاوره و تجزیه و تحلیل الگوی غذای معمول، الگوی فعالیت روزانه و تاریخچه وزن می توان افزایش وزن مناسب بارداری را تعیین كرد و راهنمایی های لازم را جهت افزایش وزن مناسب در این دوران ارائه داد. این راهنمایی ها باید مطابق میل مادر باردار بوده و نیز در جهت تأمین یك برنامه غذایی كافی و مغذی باشد.