بهداشت روانی بلوغ

View

دگرگونی های ناشی از بلوغ در دخترها به سرعت ظهور می کند، از این رو پدر و مادر باید حالات فرزند خود را زیر نظر داشته باشند و در زمان مناسب از ارائه آموزش های لازم به او دریغ نورزند. در این میان نقش مربیان بهداشت اهمیت ویژه ای دارد.

تذکر این نکته که دوران بلوغ و تغییرات همراه آن جزئی از روند رشد و تکامل می باشند ضروری است تا وی بتواند به تدریج تصویر درستی از خویش به عنوان یک انسان کامل به دست آورد. در این دوران فرد باید از حمایت روحی و روانی کافی برخوردار باشد تا بتواند این مرحله از زندگی را با موفقیت پشت سر بگذارد.