سوزاک

View

سوزاک یک بیماری شایع باکتریایی منتقله از طریق تماس جنسی است.


علایم شایع در مردان شامل:

  • سوزش ادرار
  • و خروج ترشحات چرکی از آلت تناسلی است.
اما در زنان معمولاً بی علامت است و یا ممکن است خود را به صورت ترشحات واژنی یا دردهای لگن نشان دهد.

جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری سوزاک در اشخاصی که مشکوک به این بیماری می باشند حتماً بایستی از رابطه جنسی سالم (به کار بردن کاندوم) استفاده شود.

اقدامات دیگری که خاص پیشگیری از ابتلا به سوزاک است مثل پیشگیری دارویی برای چشم نوزادان، گندزدایی ترشحات بیمار و اشیایی که آلوده شده اند و همچنین توجه به تماس های بیماران مبتلا به سایر بیماری های عفونی نیز بایداجرا شود.