برنامه سلامت باروری

View

مراحل ارائه برنامه سلامت باروری

خدمات برنامه سلامت باروری در سه مرحله اجرا می شود


1- خدمات پیش از ازدواج

این مرحله در بردارنده همه آموزش هایی است که در دوران پیش از ازدواج در اختیار گروه های مختلف سنی قرار می گیرد. انتظار می رود این گروه ها اطلاعات لازم در زمینه بهداشت باروری را به منظور برنامه ریزی جهت شروع زندگی موفق و با کمترین عوارض ناشی از مشکلات بهداشتی کسب نمایند.


2- خدمات حین ازدواج

خدمات حین ازدواج شامل آموزش هایی است که به همه زوجین درحال ازدواج ارائه می شود، شرکت در این کلاس ها برای همه افراد در آستانه ازدواج اجباری است و به آنان آگاهی های لازم در زمینه های:

  • بارداری سالم و زایمان ایمن،
  • شیردهی،
  • تالاسمی،
  • بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی،
  • ایدز (HIV) 
  • و سرطان های رایج دستگاه تناسلی زنان را ارائه می نماید.
در ضمن برخی از آزمایشات قبل از ازدواج مانند آزمایش تعیین ژن تالاسمی ابتدا در مردان و درصورت لزوم در زنان، آزمایش سرولوژی بیماری سیفلیس و اعتیاد برای زوجین در این مرحله صورت می گیرد.


3- خدمات پس از ازدواج

این مرحله در دو بخش عمده "خدمات مشاوره ای سلامت باروری"  و "روش های پیشگیری از بارداری های پر خطر" ارائه می شود که در ادامه می توانید جزئیات مرتبط با هر کدام را مطالعه نمائید.