اهداف مراقبت های دوران بارداری

اهداف مراقبت های دوران بارداری از نظر سلامت مادر

  • حفظ سلامت و آرامش روحی زن حامله
  • پیشگیری از سوء تغذیه مادر و جنین
  • کاهش خطرات و عوارض دوران بارداری
  • آماده کردن مادر برای انجام زایمان طبیعی و ایمن
  • کاهش خطرات و عوارض هنگام زایمان
  • کاهش مرگ و میر در زنان باردار


اهداف مراقبت های دوران بارداری ازنظر سلامت جنین و نوزاد

  • پیشگیری و کاهش سقط جنین
  • کاهش تعداد نوزادان نارس و یا مرده به دنیا آمده
  • کاهش مرگ و میر نوزادان
  • تأمین شرایط مناسب و طبیعی برای رشد در دوران جنینی، نوزادی و کودکی

با توجه به اهداف فوق و اهمیت بهداشت دوران بارداری، ضرورت مراجعه منظم به پزشک و کلینیک های بهداشتی مورد تأکید قرار می گیرد.