مینا نی نی سعی می کنه که هر اطلاعاتی که بتونه به درد خانم ها، مادرا و بچه هاشون بخوره رو اینجا براشون جمع آوری و دسته بندی کنه تا راحت تر بتونن اونارو پیدا کنن، پس اگه شما هم دنبال اطلاعاتی می گردید و ما می تونیم کمکتون کنیم، کافیه با مینا نی نی تماس بگیرند و اونو با ما درمیون بگذارید