فشار خون بارداری

View
به افزایش فشارخون بدون ادم و پروتئینوری كه از قبل از بارداری وجود داشته و در هر زمان از بارداری ممكن است اتفاق افتد فشارخون بارداری می گویند.
اضافه وزن و چاقی یكی از مهم ترین عوامل مؤثر بر ایجاد فشارخون در بارداری و سایر دوران های زندگی است؛ بنابراین بهتر است بعد ازكاهش وزن و كنترل فشارخون بارداری صورت پذیرد. توصیه هایی تغذیه ای و رژیم غذایی همزمان با درمان دارویی و ورزش می تواند مفید باشد و به تنهایی نمی تواند موجب پیشگیری یا درمان این عارضه شود.

توصیه های تغذیه ای شامل موارد زیر است:
  • تنظیم كالری مورد نیاز با مشاوره كارشناس تغذیه
  • افزایش مصرف سبزی ها و میوه ها و كاهش مصرف قندهای ساده
  • محدودیت مصرف نمك