پره اكلامپسی و اكلامپسی

View
پره اكلامپسی سندرمی است كه با مجموعه ای از علائم ادم، پروتئینوری و پر فشاری خون همراه است و در نیمه دوم بارداری (معمولاً بعد از هفته 20 حاملگی) اتفاق می افتد. چنانچه این عارضه با تشنج همراه شود اكلامپسی نامیده می شود.
اكلامپسی و پره اكلامپسی در 7 درصد بارداری ها بروز می كند و در صورت تشخیص باید بستری، درمان و در مواردی ختم بارداری انجام شود.
توصیه هایی تغذیه ای به صورت مكمل با درمان دارویی و با بستری و درمان فرد در بیمارستان مفید است و به تنهایی نمی تواند موجب پیشگیری یا درمان این عارضه شود.
توصیه های تغذیه ای شامل تجویز ویتامین E، مصرف كافی كلسیم، پروتئین و پتاسیم، مصرف غذای پر پروتئین و استفاده از منابع غذایی اسیدهای چرب ضروری اسید لینولئیك و اسید لینولنیك می باشد.
  • فشارخون ناشی از پره اكلامپسی و اكلامپسی نیازمند دارودرمانی و بستری در بیمارستان است و با توصیه های تغذیه ای بهبود نمی یابد.
  • محدودیت شدید مصرف نمك در پره اكلامپسی و اكلامپسی توصیه نمی شود.