افزایش بزاق دهان یا پتیالیزم در بارداری

View

پیتالیزم عبارت است از ترشح بیش از حد بزاق در طی بارداری كه ممكن است ناشی از تحریك غدد بزاقی به علت مصرف مواد غذایی نشاسته ای مثل نان، برنج، سیب زمینی، نشاسته و... باشد.

این حالت گذرا بوده و جز در موارد آزاردهنده نیاز به درمان خاصی ندارد.