دیسمنوره (قاعدگی دردناک)

View

دیسمنوره، قاعدگی دردناکی است که به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شود:


دیسمنوره اولیه

معمولاً در چند سال اول شروع قاعدگی بروز می کند و عارضه شایعی است که تقریباً در 30 درصد تمام دختران نوجوان دیده می شود. 

علایم این عارضه، شامل کرامپ های خفیفی است که ممکن است 12 تا 24 ساعت پیش از شروع خونریزی ایجاد شود، با خونریزی شدت بیشتری یابد و 12 تا 24 ساعت دیگر نیز ادامه داشته باشد. 

درد، به شکل کرامپ در قسمت پایین وسط شکم ایجاد می شود که ممکن است به قسمت تحتانی پشت و بالای ران ها انتشار پیدا کند و در مواردی نیز با لرز، تهوع، استفراغ، سردرد ،تحریک پذیری همراه است. 

در دیسمنوره اولیه، معمولاً علت مرضی خاصی یافت نمی شود و به نظر می رسد عوامل روانی مثل اضطراب، تنش های عصبی و حالات وابستگی فردی در این امر دخیل باشند.


دیسمنوره ثانویه

در دیسمنوره ثانویه فرد در سال های ابتدای قاعدگی مشکلی ندارد و پس از چند سال که فرد قاعدگی طبیعی داشته دچار قاعدگی دردناک می شود. 

دیسمنوره ثانویه، عللی مانند بیماری های التهابی لگن، تومورها یا بیماریهای دیگر دارد و به علاوه در دیسمنوره ثانویه معمولا سن بیمار بالاست و درد به زمان قاعدگی و روز اول قاعدگی محدود نمی شود.


مراقبت های لازم در مورد فرد مبتلا به دیسمنوره (اولیه)

درک صحیح از فیزیولوژی و روند قاعدگی و برطرف کردن نگرانی های فرد مبتلا در این مورد تا حد زیادی می تواند به برطرف شدن این عارضه کمک کند. در این موارد، باید به فرد تذکر داده شود که قاعدگی، بخشی از روند رشد و تکامل فرد است و باید طبیعی تلقی شود.

برای تسکین درد، فرد نباید فعالیت های عادی خود را متوقف کند زیرا مشغله ذهنی و ورزش بدنی، زمینه فیزیولوژیک عصبی را برای تسکین درد فراهم می کند. در صورت لزوم داروهای مسکن توسط پزشک تجویز می گردد که لازم است قبل از شروع کرامپ ها و زمان احتمالی دردها استفاده شوند. 

با گذشت زمان و بعد از ازدواج در صورت حاملگی و زایمان امکان دارد دردهای قاعدگی برطرف شود. در مورد دیسمنوره ثانویه لازم است علت زمینه ای که سبب عارضه شده است برطرف گردد.