بیماری های منتقله از راه تماس جنسی

View

بیماری های منتقله از راه تماس جنسی، از بیماری های نسبتاً شایعی هستند که از شخصی به شخص دیگر به دنبال تماس جنسی منتقل می شوند.

علت ایجاد این بیماری ها، باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی به فرد دیگر در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند. این باکتری ها یا ویروس ها در محیط گرم و مرطوب بدن در ناحیه تناسلی رشد کرده و ایجاد علائم می کنند.


بیماری های منتقله از راه تماس جنسی دو دسته هستند: 

 1. دسته ای که تنها راه انتقال آنها تماس جنسی است مانند سیفلیس و سوزاک 
 2. دسته ای که یکی از راه های انتقال آنها تماس جنسی می باشد (مانند هپاتیت و ایدز)

بیماری های منتقله از راه تماس جنسی در هر دو جنس مذکر و مؤنث ایجاد می شوند ولی علائم و عوارض آنها در دو جنس متفاوت است. علائم این بیماری ها در خانم ها عبارتند از: 

 • ترشحات بدبو و غیرمعمول از دستگاه تناسلی،
 • سوزش و خارش و ضایعات زخمی در ناحیه تناسلی،
 • درد کشاله ران و اطراف دستگاه تناسلی
 • و ... 
این علائم در مردان شامل:

 • ترشح از مجرای ادرار،
 • بزرگ شدن عقده های لنفاوی کشاله ران،
 • زخم ناحیه تناسلی،
 • درد و سوزش هنگام دفع ادرار 
 • و ... می باشد.
لازم به ذکر است در صورت بروز هرگونه علائم غیرطبیعی در پوست ناحیه تناسلی، اطراف مجاری ناحیه تناسلی و یا ترشح از مجرای ادراری باید فوراً به پزشک مراجعه شود. راه تشخیصی این بیماران معاینه توسط پزشک، آزمایش ترشحات و در صورت لزوم آزمایش خون و ادرار می باشد.

شایع ترین بیماری های منتقله از راه تماس جنسی عبارتند از:

 • سفیلیس،
 • سوزاک،
 • تبخال دستگاه تناسلی،
 • زگیل تناسلی.
برخی از بیماری های مهم مانند هپاتیت ب و ایدز علاوه بر انتقال از راه خون، از طریق جنسی نیز می توانند منتقل شوند.