برنامه های غربالگری

View

خدمات مشاوره ای سلامت باروری شامل باروری سالم و زایمان ایمن، انجام برنامه های غربالگری، پیشگیری و درمان بیماری های منتقله از راه تماس جنسی می باشد. 


برنامه های غربالگری 

در علم پزشکی، غربالگری به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل ابتدایی دارد.

متخصصان هرجامعه، بیماری هایی راکه می توان با غربالگری به کشف و درمان زودرس آن پرداخت مشخص می کنند. درکشور ما با انجام آزمایش "پاپ اسمیر" و "ماموگرافی" به تشخیص زودرس سرطان های شایع در زنان از جمله سرطان دهانه رحم و پستان پرداخته می شود.


پاپ اسمیر

سرطان دهانه رحم از شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد. از آنجایی كه سرطان دهانه رحم به آهستگی پیشرفت می كند چنانچه خانم ها تحت مراقبت های منظم و معاینات برنامه ریزی شده قرار گیرند می توان از این سرطان پیشگیری كرد.

آزمایش "پاپ اسمیر" بهترین وسیله برای شناسایی عوارض پیش سرطانی و مخفی تومورهای کوچکی است که به سرطان دهانه رحم منتهی می شوند  اگر این نوع سرطان زود شناسایی شود، می توان آن را به طور کامل درمان کرد.


آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش ترشحات و نمونه های سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحمدر زنان می باشد. 

هدف اصلی آزمایش پاپ اسمیر و پیگیری هایی كه بدنبال آن انجام می شود، پیشگیری از تغییرات غیرطبیعی سلول های دهانه رحم است كه در صورت عدم توجه ممكن است به سرطان دهانه رحم منجر شود.

زمان انجام آزمایش پاپ اسمیر در خانم های زیر 30 سال هر دو سال یک بار و در خانم های 30 سال به بالا، هر سه سال یک بار، می باشد. همچنین توصیه می شود نخستین بار برای غربالگری سرطان دهانه رحم، سه سال بعد از ازدواج آزمایش "پاپ اسمیر" انجام شود.


ماموگرافی

به دلیل کاهش سن ابتلا به سرطان پستان درکشور، انجام ماموگرافی برای همه زنان 35 سال به بالا، به خصوص افرادی که سابقه بیماری های  پستان در خانواده دارند، ضروری است.

ماموگرافی می تواند سرطان پستان را چندین سال قبل از آن که قابل لمس شود، شناسایی کند. در بسیاری از کشورها، ماموگرافی به عنوان روش غربالگری و بیماریابی برای کلیه زنان سالم اجرا  میشودوتلاش پزشکان این است که با دست یافتن به آمار صحیح برای تخمین میزان و سن شیوع سرطان پستان ، بی  ماریهای بدخیم پستان را در مراحل اولیه و قابل علاج شناسایی کنند.

هدف اصلی ماموگرافی، شناسایی زودهنگام سرطان پستان است. ماموگرافی رادیوگرافی ساده اختصاصی از پستان و ابزاری برای کشف زودرس توده های سرطان پستان در زنانی است که هیچ گونه علامتی نداشته و یا اینکه دچار توده پستانی، درد یا ترشح از نوک پستان هستند. 

زمان انجام ماموگرافی برای همه زنان چهل ساله و بیشتر هر دو سال یک بار می باشد. زنانی که افراد فامیل درجه یک آنها (یعنی مادر یا خواهرشان) مبتلا به سرطان پستان شده باشند باید از 35 سالگی ماموگرافی سالانه انجام دهند. بهترین زمان انجام ماموگرافی هفته اول قاعدگی است چون در این زمان پستان ها حساس و دردناک نیستند.