علایم حاملگی

برای تشخیص حاملگی سه دسته از علایم درنظر گرفته شده است.

 1. علایم قطعی
 2. علایم احتمالی
 3. علایم مشکوک


علایم قطعی حاملگی

علایم قطعی حاملگی آنهایی هستند که مشاهده آنها دلیل حاملگی صددرصد یک زن است. این علایم عبارت اند از:

 • شنیده شدن صدای قلب جنین (این کار توسط پزشک یا فرد دوره دیده انجام می شود).
 • حس کردن حرکات جنین (این کار نیز، توسط پزشک یا فرد دوره دیده "نه اظهار مادر" صورت می پذیرد).
 • اثبات حاملگی با روش های تشخیص مطمئن نظیر سونوگرافی


علایم احتمالی حاملگی

علایمی هستند که در صورت مشاهده آنها در فرد، باید به حاملگی وی فکر کرد. این علایم عبارت اند از:

 • بزرگ شدن شکم
 • تغییر در اندازه و قوام رحم و دهانۀ رحم: که توسط پزشک معاینه کننده تشخیص داده می شود.
 • علایم آزمایشگاهی: در بعضی از موارد به سبب عدم حساسیت و ویژگی کامل تست آزمایشگاهی، ممکن است وضعیت خانم غیرباردار توسط آزمایشگاه از نظر حاملگی مثبت گزارش شود یا آزمایش خانم بارداری به علت اشتباه احتمالی آزمایشگاه در جواب آزمایش به صورت غیر واقعی و غلط منفی گزارش گردد و به همین علت علایم آزمایشگاهی جزء علایم احتمالی محسوب می شوند.


علایم مشکوک

این علایم تا حدودی ما را در تشخیص حاملگی راهنمایی می کنند و عبارت اند از:

 • قطع قاعدگی:  اولین علامت حاملگی قطع عادت ماهانه است ولی به صرف بروز این امر نمی توان مطمئن بود که زن حامله است. چون ممکن است این مسأله علل دیگری داشته باشد.
 • بزرگ شدن پستان ها: در زن حامله پستان ها شروع به بزرگ شدن می کند یا ممکن است سوزش یا ناراحتی در پستان ها احساس شود. این حالات قبل از وقوع قاعدگی نیز ممکن است برای فرد اتفاق بیفتد.
 • تهوع و استفراغ صبحگاهی یا ویار حاملگی: زن حامله بخصوص در هفته های اول حاملگی، بعد از بیدار شدن از خواب احساس دل به هم خوردگی می کند. این حالت به تدریج با پیشرفت حاملگی مرتفع می گردد.
 • احساس حرکت جنین از جانب مادر: مادران معمولاً از حدود هفته بیستم حاملگی می توانند حرکات جنین را احساس کنند.
 • نقاب یا ماسک حاملگی:  در برخی از زن های باردار لکه هایی با حدود غیرمنظم، به رنگ قهوه ای و اندازه های مختلف در ناحیه صورت و گردن ظاهر می شود که به آن «نقاب حاملگی» می گویند، این لکه ها خوشبختانه بعد از زایمان محو می گردند.
 • ترک های آبستنی: عبارت اند از خطوط بلند و کوتاه قرمزرنگ که در ناحیه پوست شکم و گاهی پوست ران ها و پستان ها به وجود می آید و اغلب با خارش همراه است. این ترک ها در نیمی از زنان حامله دیده می شود، که بعدها به رنگ سفید نقره ای درمی آیند.

حاملگی ـ هفتۀ چهاردهم

حاملگی ــ هفتۀ چهاردهم


بیست و چهارمین هفتۀ حاملگی

بیست و چهارمین هفتۀ حاملگی


جنین رسیده

جنین رسیده