زایمان زودرس

زایمان زودرس در انسان به تولد نوزاد پیش از هفته ۳۷ ام بارداری گفته می‌شود. علت زایمان زودرس در اغلب موارد ناشناخته است.

» واژه نامه تخصصی مادر و کودک