بارداری هفته به هفتهrss
نیازمندی ها

MNPW38002
توضیحاتکودک شما اندازه یک هندوانه کوچک است. کودک شما ماده فعال سطحی (سورفکتانت) تولید می کند که به او کمک می کند اولین نفس هایش را تجربه کند، این در حالی است که شما...
MNPW39002
توضیحاتکودک شما اندازه یک طالبی یا گرمک است. رشد مغز کودک شما هنوز هم در اوج است، این درحالی است که ممکن است شما علائم قطعی درد زایمان را تجربه کنید.
MNPW40002
توضیحاتکودک شما اندازه یک کدو تنبل کوچک است. اکنون زمان پایان رسمی بارداری شماست، گرچه کودک شما ممکن است این آگاهی را نداشته باشد و آنجا جا خوش کرده باشد!
MNPW41002
توضیحاتکودک شما اندازه یک کدو تنبل است. این موضوعی غیرعادی نیست که یک کودک دیر به دنیا بیاید و مادرش احساس نگرانی کند، اما احساس درد واقعی زایمان در این هفته یا پس ...